Om löneutveckling

Som sagt. Det har nog inte gått någon förbi att vårdförbundet just nu arbetar hårt för att lyfta löneutvecklingen till högre nivåer för sina medlemmar. Detta är inga konstigheter. Det här gör alla fackförbund inför att varje ny avtalsperiod är på väg att löpa ut. Det är nog den absolut högst prioriterade frågan hos alla fackmedlemmar oavsett vilket fackförbund du tillhör, löneutvecklingen. Du har ett arbete. Åren går och du utvecklas och tar mer ansvar och lär dig mer. Självklart vill alla att det ska synas i lönekuvertet.
Det är en självklarhet. I takt med att löneutvecklingen inom de fyra professionerna som vårdförbundet representerar inte har ökat i takt med inflationen så är det till dags datum oerhört, för att inte säga absolut livsviktigt att lönefrågan omvärderas och omförhandlas rejält. Det handlar till syvende och sist inte enkom om kronor och ören utan om en rättvis värdering av våra yrken som måste komma från regeringsnivå för att vi överhuvudtaget ska kunna diskutera en rimlig löneutveckling.
Men för att få den här värderingen är det av yttersta vikt att vårdförbundet nu går ut med informationen till allmänheten om vad som ryms inom en legitimerad yreksprofession. Vad är då en legitimerad yrkesprofession? Det innebär alltså väldigt enkelt att vem som helst kan inte och får inte utföra dina arbetsuppgifter. Det krävs en genomgången utbildning på högskolenivå för att erhålla en yrkeslegitimation. För att bli biomedicinsk analytiker krävs det en utbildning på högskolenivå om 3 år.
Du kan läsa arbetsförmedlingens yrkesbeskrivning av sjuksköterska här.  Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor finns här.

Det MÅSTE betala sig, den kunskapen som alla legitimerade sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinskaanalytiker och röntgensjuksköterskor har. Vi pratar om akademiska utbildningar om minst 3 år. Specialistutbildningarna ligger mellan 1-1.5 år och för en barnmorska innebär det att efter genomgången vidareutbildning innehar hon dubbla yrkeslegitimationer. En läkare har inte dubbla yrkeslegitimationer. Lägg det på minnet.
Vården idag är en extrem kunskapsintensiv branch där ny kunskap kommer i extremt hög takt. Det innebär att det ligger på sjuksköterskornas ansvar att aktivt söka ny information och ta del av den forskning som presenteras. Det har resulterat i att väldigt många sjuksköterskor går vidare med sin karriär som forskare.
Tyvärr spelar sjuksköterskeyrkets historia och tradition en stor roll i att löneutvecklingen ser ut som den gör idag. Givetvis spelar könet en väsentlig roll även om antalet män i sjukvården ökar markant. Hade inte sjuksköterskeyrket varit ett traditionellt kvinnoyrke så hade säkerligen lönerna sett annorlunda ut.
Det pågår en stor lönediskriminering av våra akademiska yrken och vi måste sätta stopp för det NU!
SKL menar att vårdförbundets medlemmar har gjort den största vinsten på arbetsmarknaden sedan mitten av 90-talet. Jag vill påminna er alla om att man kan ljuga hur mycket som helst med statistik. Fråga mina kollegor som har arbetat i 20 år inom yrket och fortfarande inte når upp i en lön över 21000:- om vad dom anser om sin löneutveckling sedan mitten på 90-talet.
Många argument kommer in från allmänheten som går ut på att man vet om på förväg att lönen är dålig och får således skylla sig själv för att man har valt ett yrke med låg lön. Ett vanlig argument är också att det finns dom som tjänar mindre.
Jaha. Och till dom som är av den åsikten vill jag säga det här:
Om du har ett yrke som har en dålig löneutveckling så ska du godta det och inte strida för att få en rättvis löneutveckling. Man ska alltså inte vara engagerad och kämpa utan "nöja sig" med att det finns dom som tjänar mindre? Konstiga argument som saknar logik. Det kan alltid bli bättre. Vi får aldrig sluta kämpa för våra löner. Aldrig.
Det är härligt att det kokar i grytorna. Det är underbart att se att det har blivit ett nationellt engagemang där vi kämpar tillsammans för att få den rättvisa fördelningen av välfärdskakan som behövs för att bedriva den kvalitativa och säkra vården vi har i Sverige idag.

Och för er som fortfarande funderar på vad en sjuksköterska gör så kan jag berätta för er om en vanlig vardag på min avdelning.
Jag arbetar med två kollegor i ett vårdlag. Ibland är jag ensam sjuksköterska, ibland är vi två sjuksköterskor och en undersköterska. Det beror på hur bemanningen ser ut. I vårdlaget har vi minst 8 patienter, ibland fler om vi har överbeläggningar. Jag börjar min dag med att ta en snabb rapport från nattpersonalen klockan 7. Fram till 7.20 börjar jag förbereda mediciner, tar blodtryck och prover. 7.20 har jag en uppsamling med mitt "team" där jag har en handledande funktion och delegerar ut arbetsuppgifter och styr upp vår dag. Det är mycket som händer, patienter ska i väg på undersökningar, de skrivs ut, de ska vårdplaneras mm.
7.30 börjar vi vårt arbete. Mediciner administreras, cytostatika, antibiotika, blod, trombocyter kombinerat med mer provtagningar och omvårdnadsarbete. Inför ronden är det av yttersta vikt att jag har sett alla patienter, kontrollerat sår, räknat ut kalori- och vätskeintag för de som står på nutritionsövervakning, observerat symtom och hur bra patienterna kan klara sig själva.
Jag måste också gå igenom landstingets och kommunens gemensamma kommunikationsverktyg över datorn där jag sköter all kontakt med biståndshandläggare, distriktsjuksköterskor och familjeläkare för att se hur vi står i planeringen av patienterna. Jag får alla provsvar först och gör den primära analysen, beställer blod eller trombocyter, sätter sonder, katetrar, subcutana venportar mm innan vi har rond tillsammans med läkaren. Det är också jag som avgör huruvida jag ska administrera alla mediciner till patienterna beroende på symtom, blodtryck, saturation (syresättningen i blodet) och andra parametrar som är av vikt för patientens hälsa.
Under ronden går vi igenom vårdplanen som jag har dragit upp för patienten, medicinering och hur planen fortskrider. Jag måste ha den medicinska bilden samt omvårdnadsbehovet klart för mig för att jag och läkaren ska kunna föra en adekvat dialog om patientens tillstånd.
Sedan fortsätter jag med omvårdnadsarbete, administrativa uppgifter kring patienterna och administerar mer läkemedel. Ofta ska patienterna förberedas inför diverse undersökningar som tar tid. Det är inte heller ovanligt att jag har en eller flera vårdplaneringar tillsammans med kommunen med patienter och anhöriga.
Min uppgift är också att finnas till hands och vara stöd åt patienter som befinner sig i det palliativa skedet av sin sjukdom.
Att vara sjuksköterska innebär också att ge och ta oerhört mycket av sig själv. Det gäller att hitta sina inre verktyg och lära sig hantera dem med varsam hand och en professionell touch där känsla och tajming är av yttersta vikt.
Vem är det som finns där vid din sida när du står vid livets slutskede och den existentiella smärtan fortplantar sig som ett bottenlöst ångestskri genom kropen som vägrar hitta sin väg ut tills du så tar dina sista andetag?
Så ser mina dagar ut. Och jag gör det för att jag älskar mitt jobb. Det finns inget bättre och jag har aldrig en tråkig dag. Jag får använda mina kunskaper och tänka varje dag och jag ställs inför komplexa situationer och etiska dilemman där det inte finns en färdig mall att gå efter.
Denna kunskap måste värderas. Denna kunskap ska synas i lönekuvertet

Rättvisa löner till livsvikta yrken. Vår kunskap, din trygghet.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0